Os cambeos en a mentalidá de a chen ta aprofeitar a teunoloxía

O bierner pasato, 11 de chulio, o Climate CoLab del MIT (Instituto Teunoloxico de Massachusetts) ufrió un seminario sobre un posible sistema de bosos o mercato d’emisions de carbono ta Estatos Unius. O seminario estió en direuto, á trabiés de Read More …