Panels solars y baterías d’Ikea: punto d’inflesión d’as enerchías renovables de consumo

15 d’agosto de 2017 Por David Mairal. Fa bellas semanas, Ikea lanzó o suyo nuevo sistema domestico de panels solars e almazenamiento por baterías. Al parixer, o sistema d’Ikea no parixe aportar cosa revoluzionaria a lo sector d’as esbiellables en Read More …

Libro rememorativo d’o 60 cabo d’año @BritSafe: una obra alazetal en a istoria d’a #SST

O British Safety Council (est. 1957 por James Tye) ye una d’as organizazions prenzipals en Seguranza y Salut en tot o mundo (“British Safety Council,” n.d.) 2017 ye, por tanto, o 60 cabo d’año d’o BBC. Iste importán feito se ye Read More …

A millor preba d´a buena chestión d’a edá: “Quiero chubilar-me en ista interpresa”

Fuen: THE ULTIMATE EVIDENCE OF GOOD AGE MANAGEMENT: “I WANT TO RETIRE IN THIS COMPANY” (Mairal, 2016) Muitas organizazions desembolican azions ta enfilar a biellez d’os treballadors/as d’as interpresas:  campañas ta enfrontinar TME, programas de salú t’amillorar o bienestar u en o tocante Read More …

Analís de caso: replega, almazenamiento, estruturazión y emplego de datos masibos (big data) de conzentrazión de CO2 en un puesto trancato.

Iste ye un d´os analís de caso proposaus ta o mio proyeuto de M.B.A., encara en prozeso de rebision. Os antezedens  á iste analís -aintro de a resta de o proyeuto- en son: un estudeo de a chestión de a Read More …

#Imbestigazión: influyenzia de a #teunoloxía de o #conoximiento en a funzión #sustenible de as organizazions

Lebo barias semanas treballando en o proyeuto de o M.B.A. en o que soi alpunta-to. As zagueras semanas, firme capuziato en o Treballo o cualo, antimás, me sirbe ta chustificar a ebidén baxata que puedes beyer en o ritmo de publicazions Read More …

A bezicleta en a ziudá: muito más de o que te prexinas. O caso de Copenague

Dinamarca ye o tipico país emplegato como esemplo cuan se fabla d’aspeutos tan apreziatos como a l’amostranza, equidá en o trestallo de a riqueza, competitibidá, trasparenzia, desembolique sustenible, enerxías esbiellables, democrazia, libertá, condizions laborals… De feito, Dinamarca ocupa posizions destacatas en Read More …

Un ibierno en Copenague

Dende o luns d’a zaguera semana (18.chin) i soi en Copenague, an ye prebisto que pase buena parti d’iste ibierno. A razón que m’ha trayito astí ye profesional: a superbisión de seguranza, por cuenta de a consultora PrevenControl, d’uns treballos espezificos Read More …

A mía esperienzia dimpués de 6 meses de teletreballo freelance

Fa cuasi un par de semanas, se cumplioron seis meses dende que establexié a mía autibidá profesional baxo o m’amplo conzeuto de “freelance”. O mío treballo ye relazionato con a chestión d’interpresas en as arias de sostenibilidá, meyo ambién, risponsabilidá Read More …

O sagrato Maat de o planeta Tierra

Fa bels días leyé “La pirámide inmortal”, zaguera nobela de Javier Sierra. *Nota sobre o libro: Anque como leutura me fazieron goyo más atras nobelas suyas, como “El maestro del o Prado” u “La cena secreta”, a zaguera nobela de Read More …

Una interpresa naxita grazias á lo blog

En iste post, boi á presentar-te una iniziatiba en a que soi muito zentrato. Se trata de o comenzipie de a mía interpresa de consultoría. También d’una carauteristica que tiene iste proyeuto: a interpresa ye consecuenzia direuta d’iste blog. Lebo Read More …

Bruselas autoriza 17 nuevos transchenicos con destin alimentario

Mas de 30 organizacions d’ecolochistas, agricultors y consumidors denuncian l’autorización por parte d’a Comisión Europea d’a dentrada en Europa de 17 cautivos modificaus cheneticament destinaus a l’alimentación. Puede suposar una grieu menaza t’a seguranza alimentaria, seguntes advierten. Se tracta d’una Read More …