A bezicleta en a ziudá: muito más de o que te prexinas. O caso de Copenague

Dinamarca ye o tipico país emplegato como esemplo cuan se fabla d’aspeutos tan apreziatos como a l’amostranza, equidá en o trestallo de a riqueza, competitibidá, trasparenzia, desembolique sustenible, enerxías esbiellables, democrazia, libertá, condizions laborals… De feito, Dinamarca ocupa posizions destacatas en Read More …

Un ibierno en Copenague

Dende o luns d’a zaguera semana (18.chin) i soi en Copenague, an ye prebisto que pase buena parti d’iste ibierno. A razón que m’ha trayito astí ye profesional: a superbisión de seguranza, por cuenta de a consultora PrevenControl, d’uns treballos espezificos Read More …

A mía esperienzia dimpués de 6 meses de teletreballo freelance

Fa cuasi un par de semanas, se cumplioron seis meses dende que establexié a mía autibidá profesional baxo o m’amplo conzeuto de “freelance”. O mío treballo ye relazionato con a chestión d’interpresas en as arias de sostenibilidá, meyo ambién, risponsabilidá Read More …

Bruselas autoriza 17 nuevos transchenicos con destin alimentario

Mas de 30 organizacions d’ecolochistas, agricultors y consumidors denuncian l’autorización por parte d’a Comisión Europea d’a dentrada en Europa de 17 cautivos modificaus cheneticament destinaus a l’alimentación. Puede suposar una grieu menaza t’a seguranza alimentaria, seguntes advierten. Se tracta d’una Read More …