A mía esperienzia dimpués de 6 meses de teletreballo freelance

Fa cuasi un par de semanas, se cumplioron seis meses dende que establexié a mía autibidá profesional baxo o m’amplo conzeuto de “freelance”. O mío treballo ye relazionato con a chestión d’interpresas en as arias de sostenibilidá, meyo ambién, risponsabilidá Read More …