A bezicleta en a ziudá: muito más de o que te prexinas. O caso de Copenague

Dinamarca ye o tipico país emplegato como esemplo cuan se fabla d’aspeutos tan apreziatos como a l’amostranza, equidá en o trestallo de a riqueza, competitibidá, trasparenzia, desembolique sustenible, enerxías esbiellables, democrazia, libertá, condizions laborals… De feito, Dinamarca ocupa posizions destacatas en Read More …

Campaña “Seguranza y salut + zerca de a escuela”, de @FLC_Aragon

O Consello Territorial d’Aragón de a Fundazión Laboral de a Costruzión ha empezipiato a campaña “Seguranza y salut + zerca de a escuela”. A iniziatiba consiste en fer presentazions —en clase— á l’alumnalla en zentros d’educazión primaria. En ista primer edizión, dica 31.abi.2015, Read More …