#Imbestigazión: influyenzia de a #teunoloxía de o #conoximiento en a funzión #sustenible de as organizazions

Lebo barias semanas treballando en o proyeuto de o M.B.A. en o que soi alpunta-to. As zagueras semanas, firme capuziato en o Treballo o cualo, antimás, me sirbe ta chustificar a ebidén baxata que puedes beyer en o ritmo de publicazions Read More …