Os cambeos en a mentalidá de a chen ta aprofeitar a teunoloxía

O bierner pasato, 11 de chulio, o Climate CoLab del MIT (Instituto Teunoloxico de Massachusetts) ufrió un seminario sobre un posible sistema de bosos o mercato d’emisions de carbono ta Estatos Unius. O seminario estió en direuto, á trabiés de Read More …

Bruselas autoriza 17 nuevos transchenicos con destin alimentario

Mas de 30 organizacions d’ecolochistas, agricultors y consumidors denuncian l’autorización por parte d’a Comisión Europea d’a dentrada en Europa de 17 cautivos modificaus cheneticament destinaus a l’alimentación. Puede suposar una grieu menaza t’a seguranza alimentaria, seguntes advierten. Se tracta d’una Read More …