Workaway obert per arregllar la paret de La Clluga de Güerri

Al pais de l´Isàvena, es coneix com “clluga” a un terreny – normalment per ús agrìcolla o per ramats – tancau perimetrallment per una paret de pedra (cfr. Aragonés y catalán en la historia lingüistica de Aragón, J. Giralt i F. Nagore, 2020)

Al cantó de ponent de l´Escola de Santisteve, n´y-ha una clluga, La Clluga de Güerri, tan antiga que ningú no sap quan se´n va fer la paret de pedra seca que la tanca. Per tancar els seus 2000 metres quadrats de superfìcie, La Clluga teniba una paret perimetral de mès o mench 1,50 metres d´alçada, bella alçada mès al cantó del camí de Santisteve a La Poblla de Roda.

Durant les darreres dècades, La Clluga de Güerri va estar sinse treball, exposada al pas del temps, el cllima i tamé del pás dels ramats llocals i bell animal salvache. En tot aixó, La Clluga encá mantin bella part de la paret perimetral en peu, pero molts troços se van espatllar o hei-son sota terra.

Dins dels treballs per arregllar l´Escola, volem chino-chano anar arregllant tamè la paret de La Clluga de Güerri. Isto el farem, com diem, anant fent poc a poc, com se´n fan les coses a Santisteve. Encà que la major part del treball hu farem natros mateixos (la Cèlia i yo), vam obrir la posibillidat de que altres persones tamé vingan a arregllar la paret a través de la pllataforma col·laborativa “Workaway”.

El nostre perfill de Workaway è iste –> https://www.workaway.info/en/host/168146231526, i asti se hei-pot consultar les dates per poder col·laborar, els detalls d´allojament, serveis,…

Si tenetz bella qüestió sobre aixó, tamé mos podetz ninviar bell e-mail a davidmairal@me.com

Mos faría molt contents compartir l´experiència de arregllar la paret de La Clluga, pero tamé l´edifici de l´Escola (encà que trigará en estar-hei habitablle) i Santisteve en cheneral en chent de tot el mon.